Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 8, pp 33–35 | Cite as

Kromliggen doet pijn

De rol van de huisarts bij financiële zorgen van patiënten
 • Guusje van den Heijkant
 • Niels Koenen
 • Arianne Verhagen
 • Patrick Bindels
Casuïstiek
 • 57 Downloads

Samenvatting

In de nasleep van de crisis van 2008 zijn veel mensen in de financiële problemen geraakt. Dit artikel beschrijft de relatie tussen financiële problemen en gezondheid. Het signaleren en bespreekbaar maken van zulke problemen kan de gezondheid van de patiënt bevorderen. Hier ligt een rol voor de huisarts.

Literatuur

 1. 1.
  Krugman R. The return of depression economics and the crisis of 2008. New York: Norton, 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Karanikolos M, Mladovsky P, Cylus J, Thompson S, Basu S, Stucklei D, et al. Financial crisis, austerity, and health in Europe. Lancet 2013;381:1323-31.
 3. 3.
  Van der Schors A, Van der Werf M, Boer M. Kans op financiële problemen 2016. Utrecht: Nibud, 2016.
 4. 4.
  Turunen E, Hiilamo H. Health effects of indebtedness: a systematic review. BMC Public Health 2014;14:489.
 5. 5.
 6. 6.
  Chou EY, Parmar BL, Galinsky AD. Economic insecurity increases physical pain. Psychol Sci 2016;27:443-54.
 7. 7.
 8. 8.
  Jungmann N, Wesdorp P, Duinkerken G. De eindjes aan elkaar knopen. Cruciale vragen bij financiele problemen in de wijk. Den Haag: Platform 31/VNG, 2017.
 9. 9.
  Van Laere I, Slockers M, Van den Muijsenbergh M. Huisarts kan dakloosheid voorkomen. Huisarts Wet 2017;60:363-5.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Guusje van den Heijkant
  • 1
 • Niels Koenen
  • 2
 • Arianne Verhagen
  • 3
 • Patrick Bindels
  • 4
 1. 1.HuisartsErasmus MC, afdeling HuisartsgeneeskundeRotterdamNederland
 2. 2.Huisarts in opleidingErasmus MC, afdeling HuisartsgeneeskundeRotterdamNederland
 3. 3.Klinisch epidemioloogErasmus MC, afdeling HuisartsgeneeskundeRotterdamNederland
 4. 4.Hoogleraar HuisartsgeneeskundeErasmus MC, afdeling HuisartsgeneeskundeRotterdamNederland

Personalised recommendations