Advertisement

Sociale netwerken en cardiovasculair risicomanagement

 • Naomi Heijmans
 • Jan van Lieshout
 • Michel Wensing
Onderzoek

Samenvatting

Inleiding Ondanks allerlei initiatieven krijgen nog steeds niet alle patiënten zorg in het kader van cardiovasculair risicomanagement (CVRM), zoals aanbevolen in de richtlijn, of ze bereiken hun streefwaarden niet. Het is daarom de vraag hoe we CVRM verder kunnen verbeteren. Een beter begrip van de netwerken waarin zorgverleners samenwerken, kan hier mogelijk een rol in spelen.

Methode We voerden een exploratief onderzoek uit naar de relevantie van informatie-uitwisseling in sociale netwerken voor CVRM. Uit eerdere onderzoeken leidden we kenmerken van sociale netwerken af die mogelijk een relatie met CVRM hebben. In een grootschalig kwantitatief onderzoek hebben we de relatie van die kenmerken met drie CVRM-uitkomsten getest (het professioneel handelen van de praktijkondersteuner, de systolische bloeddruk en het LDL-cholesterolgehalte van patiënten). In totaal hebben 180 zorgverleners uit 31 huisartsenpraktijken aan dit onderzoek deelgenomen. De hypotheses hebben we multivariaat getest met multilevel logistische regressieanalyses.

Resultaten Het bleek dat praktijken met een opinieleider een grotere kans hadden dat hun praktijkondersteuner adequaat presteerde dan praktijken waarin geen opinieleider aanwezig was. Praktijken waarin de positieve attitudes voor het behalen van streefwaarden weinig homogeen waren, hadden een kleinere kans op het behalen van de streefwaarden voor bloeddruk.

Conclusie Onze resultaten laten zien dat er een relatie bestaat tussen specifieke netwerkkenmerken en CVRM-uitkomsten. Toekomstige initiatieven ter verbetering van CVRM zouden van opinieleiders gebruik kunnen maken en zich kunnen richten op het versterken van een gedeelde visie op CVRM.

Literatuur

 1. 1.
  Van Lieshout J, Wensing M, Campbell SM, Grol R. Primary care strength linked to prevention programs for cardiovascular disease. Am J Manag Care 2009;15:255-62.Google Scholar
 2. 2.
  Ludt S, Petek D, Laux G, Van Lieshout JCampbell SMKünzi B, et al. Recording of risk-factors and lifestyle counselling in patients at high risk for cardiovascular diseases in European primary care. Eur J Prev Cardiol 2012;19:258-66.
 3. 3.
  West E, Barron DN, Dowsett J, Newton JN. Hierarchies and cliques in the social networks of health care professionals: implications for the design of dissemination strategies. Soc Sci Med 1999;48:633-46.Google Scholar
 4. 4.
  Kossinets G, Watts DJ. Origins of homophily in an evolving social network. Am J Sociol 2009;115:405-50.Google Scholar
 5. 5.
  Fattore G, Frosini F, Salvatore D, Tozzi V. Social network analysis in primary care: the impact of interactions on prescribing behaviour. Health Policy 2009;92:141-8.Google Scholar
 6. 6.
  Shi XL, Adamic LA, Strauss MJ. Networks of strong ties. Physica A 2007;378:33-47.Google Scholar
 7. 7.
  Van Wijk R, Jansen JJP, Lyles MA. Inter- and intra-organizational knowledge transfer: a meta-analytic review and assessment of its antecedents and consequences. J Manage Stud 2008;45:830-53.Google Scholar
 8. 8.
  Valente TW, Pumpuang P. Identifying opinion leaders to promote behavior change. Health Educ Behav 2007;34:881-96.Google Scholar
 9. 9.
  Majumdar SR, Tsuyuki RT, McAlister FA. Impact of opinion leader-endorsed evidence summaries on the quality of prescribing for patients with cardiovascular disease: a randomized controlled trial. Am Heart J 2007;153:22.e1-8.Google Scholar
 10. 10.
  Berner ES, Baker CS, Funkhouser E, Heudebert GR, Allison JJ, Fargason CA, et al. Do local opinion leaders augment hospital quality improvement efforts? A randomized trial to promote adherence to unstable angina guidelines. Med Care 2003;41:420-31.Google Scholar
 11. 11.
  Heijmans N, Van Lieshout J, Wensing M. Information exchange networks of health care providers and evidence-based cardiovascular risk management: an observational study. Implement Sci 2017;12:7.Google Scholar
 12. 12.
  Wensing M, Oxman A, Baker R, Godycki-Cwirko M, Flottorp S, Szecsenyi J, et al. Tailored implementation for chronic diseases (TICD): a project protocol. Implement Sci 2011;6:103.Google Scholar
 13. 13.
  Van Lieshout J, Huntink E, Koetsenruijter J, Wensing M. Tailored implementation of cardiovascular risk management in general practice: a cluster randomized trial. Implement Sci 2016;11:115.Google Scholar
 14. 14.
  Flodgren G, Parmelli E, Doumit G, Gattellari M, O’Brien MA, Grimshaw J, et al. Local opinion leaders: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2011;CD000125.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Naomi Heijmans
  • 1
 • Jan van Lieshout
  • 2
 • Michel Wensing
  • 3
 1. 1.OnderzoekerScientific center for quality of healthcare, RadboudumcNijmegenNederland
 2. 2.Senior onderzoekerScientific center for quality of healthcare, RadboudumcHeidelbergNederland
 3. 3.Hoogleraar Gezondheidszorgonderzoek en ImplementatiewetenschapMedische faculteit, Universiteit HeidelbergHeidelbergNederland

Personalised recommendations