Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 6, pp 14–17 | Cite as

Zorggebruik en urgentie op de HAP tussen 2013 en 2016

 • Marleen SmitsEmail author
 • Tessa Jansen
 • Robert Verheij
Onderzoek
 • 52 Downloads

Samenvatting

Doel In de beleving van huisartsen nemen de contacten op de huisartsenpost (HAP) toe in aantal en de urgentie. We wilden deze ervaringen onderbouwen met landelijke cijfers en onderzochten patiënt- en zorgkenmerken van contacten met HAP’s over de jaren 2013-2016.

Methode We voerden een retrospectief crosssectioneel onderzoek uit op routinematig geregistreerde gegevens over de jaren 2013-2016, afkomstig van huisartsendienstenstructuren (HDS-en) die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Voor ieder jaar beschikten we over voldoende volledige gegevens van 21 à 22 HDS-en.

Resultaten Het aantal contacten met de HAP steeg tussen 2013 en 2016 van 238 tot 251 per 1000 inwoners. Het aantal hoogurgente contacten nam toe van 12,6 tot 19,6%. Het aantal consulten steeg sterker dan het aantal telefonische contacten. Jonge kinderen en ouderen waren de groepen voor wie het vaakst contact met de HAP werd gezocht. Het aantal contacten voor kinderen tot en met 17 jaar nam toe, het aantal contacten voor ouderen bleef constant. De meeste contacten betroffen het bewegingsapparaat, de meeste consulten betroffen scheur- en snijwonden, acute bovensteluchtweginfecties en gelokaliseerde buikpijn.

Conclusie De landelijke cijfers bevestigen de indruk van huisartsen dat het zorggebruik en het aantal contacten met hoge urgentie op de HAP is toegenomen.

Literatuur

 1. 1.
  Smid B, Ter Rele H, Boeters S, Draper N, Nibbelink A, Wouterse B. Minder zorg om vergrijzing. Den Haag: Centraal Planbureau, 2014.
 2. 2.
  Van Vught C, Welling G, De Wildt JE. Forse overvraging van huisartsenzorg. Taakverzwaring door concentratie spoedzorg. De Eerstelijns 2014;(juni):13-5.
 3. 3.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Postdoc onderzoekerNivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorgUtrechtNederland
 2. 2.OnderzoekerNivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorgUtrechtNederland
 3. 3.Programmaleider Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem NivelNivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorgUtrechtNederland

Personalised recommendations