Ademfrequentie via de app

Nieuws
 • 3 Downloads

Samenvatting

In de tweede lijn is de ademfrequentie vaststellen een fluitje van een cent: een getal op de monitor. In de eerste lijn zijn we vaak aangewezen op het gewone tellen. Kan de smart-phone een hulpmiddel zijn?

Literatuur

 1. 1.
  Fraanje W, Mout P, In ’t Veld K. Het ABCDE van de acute huisartsgeneeskunde. Huisarts Wet 2011;54:210-4.Google Scholar
 2. 2.
  Loots F, Prins A, Tjan D, Koekkoek K, Hopstaken R, Giesen P. Sepsis herkennen bij een volwassene. Huisarts Wet 2017;60:400-3.Google Scholar
 3. 3.
  Van der Meer J, Van ’t Laar A. Anamnese en lichamelijk onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2017.Google Scholar
 4. 4.
  App van de maand: TapRate. Huisarts Wet 2016;59(1):40.Google Scholar
 5. 5.
  Karlen W, Gan H, Chiu M, Dunsmuir D, Zhou G, Dumont GA, Ansermino JM. Improving the accuracy and efficiency of respiratory rate measurements in children using mobile devices. PLoS One 2014;9:e99266. Geraadpleegd op 13-1-2018 via http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0099266.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Kaderhuisarts SpoedzorgHuisartsenpost Gelderse ValleiEdeNederland

Personalised recommendations