Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 5, pp 3–3 | Cite as

Comfortabel samenwerken

  • Ivo Smeele
Redactioneel
  • 74 Downloads

Samenvatting

“Is een bloedverdunner wat voor mij?”, vraagt de man met een matig verhoogd cardiovasculair risico. Harskamp stelt in dit nummer dat in de toekomst aanvullende diagnostiek kan helpen om patiënten hierover te adviseren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Ivo Smeele
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations