Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 5, pp 14–17 | Cite as

De toekomst van het cardiovasculair risicoprofiel

 • Ralf Harskamp
 • Petra van Peet
 • Mike Peters
 • Henk van Weert
Beschouwing
 • 42 Downloads

Samenvatting

Het in Nederland gebruikte risicomodel voor cardiovasculair risicomanagement gaat uit van puur klinische parameters en is niet bijzonder nauwkeurig. Aanvullende risico-indicatoren vereisen beeldvormend onderzoek of bloedonderzoek, maar kunnen wel relevant zijn voor mensen met een matig verhoogd risico (10-20%). De calciumscore op een coronaire CT-scan lijkt de grootste bijdrage te kunnen leveren. Ook de enkel-armindex, carotisechografie, high-sensitivity CRP en cardiale biomarkers zoals high-sensitivity troponine en (NT-pro)BNP zijn veelbelovend, maar hebben minder impact. Misschien is er in de toekomst plaats voor een multimodale teststrategie die deze indicatoren combineert. Hun waarde in de huisartsenpraktijk en hun plaats in toekomstige CVRM-protocollen moeten echter nog worden onderzocht.

Literatuur

 1. 1.
  Hilderink HB. Ziektelast in DALY’s: Ziektelast naar risicofactor [internet]. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2017. www.volksgezondheidenzorg.info, geraadpleegd maart 2018.
 2. 2.
  Bots ML, Buddeke J, Van Dis I, Vaartjes I, Visseren FL. Hart- en vaatziekten in Nederland, 2017. Den Haag: Hartstichting, 2017.Google Scholar
 3. 3.
  NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (tweede herziening). Huisarts Wet 2012;55:14-28.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Ralf Harskamp
  • 1
 • Petra van Peet
  • 2
 • Mike Peters
  • 3
 • Henk van Weert
  • 4
 1. 1.Postdoctoraal onderzoeker in opleiding tot huisartsAMC, afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 2. 2.Huisarts en universitair hoofddocentVUmc, afdeling Interne geneeskundeAmsterdamNederland
 3. 3.Internist en staflid Interne-ouderengeneeskundeVUmc, afdeling Interne geneeskundeAmsterdamNederland
 4. 4.Hoogleraar HuisartsgeneeskundeLUMC, afdeling Public health en eerstelijnsgeneeskundeLeidenNederland

Personalised recommendations