Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 5, pp 53–54 | Cite as

Serie therapie van alledaagse klachten: Behandeling van spierpijn

 • Tjeerd de Jongh
 • Arianne Verhagen
Casuïstiek
 • 39 Downloads

Samenvatting

Spierpijn ontstaat door metabole myopathie als gevolg van statische of actieve overbelasting van de spieren. Alvorens te behandelen moeten vitamine-D-gebrek, bijwerkingen van medicijnen en systemische aandoeningen als oorzaak worden uitgesloten. Er zijn eigenlijk geen behandelingen die de pijn kunnen opheffen en de winst van de middelen waarvoor enig bewijs bestaat, is gering.

Literatuur

 1. 1.
  De Jongh TOH, Verhagen AP. Spierpijn. In: De Jongh TOH, De Vries H (red). Therapie van alledaagse klachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Jacobs B, Snoek JW, Wolters EC. Spierklachten. In: Jacobs B, Snoek JW, Wolters EC. Leidraad neurologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016.Google Scholar
 3. 3.
  Kushner I. Overview of soft tissue rheumatic disorders. www.uptodate.com. Geraadpleegd november 2017.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Tjeerd de Jongh
  • 1
 • Arianne Verhagen
  • 2
 1. 1.Ex-huisarts-docentLUMCLeidenNederland
 2. 2.Senior onderzoekerErasmus MCRotterdamNederland

Personalised recommendations