Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 84–84 | Cite as

NHG stelt HIS-referentiemodel continu bij

  • Maret Zonneveld
Ingezonden
  • 73 Downloads

Samenvatting

De boodschap dat hergebruik van gegevens uit het HIS voordelen heeft maar ook gevaren, onderschrijven we vanuit het NHG van harte. Onze reactie gaat vooral over het advies van de auteurs om het HIS-referentiemodel van het NHG kritisch te bekijken en aan te passen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maret Zonneveld
    • 1
  1. 1.huisarts/staflid NHG

Personalised recommendations