Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 86–86 | Cite as

Apptip Eye Chart Pro

  • Bart Timmers
  • Annet Sollie
Nieuws
  • 56 Downloads

Samenvatting

Eye Chart Pro ondersteunt de bekendste methodes om de visus te meten, zoals ook de NHG-Standaard Visusklachten adviseert: de Snellen-kaart (letters), de Landolt-ringen (C’tjes met openingen) en de E-haken. De app is vooral een aanrader door de zeer handige bediening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bart Timmers
    • 1
  • Annet Sollie
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations