Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 78–78 | Cite as

Pijnbestrijding bij patiënten met kanker

  • Florien van Heest
Nieuws
  • 94 Downloads

Samenvatting

Drie recent verschenen Cochrane-reviews leiden tot de conclusie dat we eigenlijk niet weten hoe effectief pijnmedicatie is bij patiënten met kanker. De onderbouwing van de WHO-pijnladder is meer gebaseerd op theorie, fysiologie en dagelijkse praktijk dan op wetenschappelijk onderzoek.

Literatuur

  1. De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Apotheekhoudende huisartsenpraktijk SchoonoordCoevordenNetherlands

Personalised recommendations