Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 18–21 | Cite as

CRP-test alleen bij acuut zieke kinderen met hoger risico

 • Jan Verbakel
 • R. Perera
 • D. Mant
 • A. van den Bruel
 • Jan Verbakel
 • Tine de Burghgraeve
 • Bert Aertgeerts
 • F. Buntinx
 • Marieke Lemiengre
 • An de Sutter
 • Bethany Shinkins
 • F. Buntinx
Onderzoek
 • 41 Downloads

Samenvatting

Inleiding Een CRP-sneltest via een vingerprik zou de huisarts kunnen helpen bij het uitsluiten van een ernstige infectie bij kinderen. Wij onderzochten of we de sneltest bij alle kinderen moeten aanbieden of alleen bij kinderen met klinische risicofactoren.

Methode We voerden een clustergerandomiseerd onderzoek uit onder acuut zieke kinderen die zich aanmeldden bij 133 huisartsen in 78 huisartspraktijken in België (3147 ziekte-episodes). We randomiseerden praktijken om een CRP-sneltest uit te voeren bij alle kinderen of alleen bij kinderen met klinische risicofactoren (kortademigheid, temperatuur ≥ 40 °C, diarree bij kinderen tussen 12 tot 30 maanden of een niet-pluisgevoel van de arts). De uitkomstmaat was ziekenhuisopname met een ernstige infectie binnen vijf dagen.

Resultaten Als kinderen een CRP-test krijgen op basis van klinische risicofactoren, is zo’n test slechts nodig bij 20% van de kinderen. Er was tussen de twee onderzoeksgroepen geen verschil in het aantal kinderen met een ernstige infectie dat de huisartsen dadelijk naar het ziekenhuis verwezen (0,16% versus 0,14%, p = 0,88), of misten bij het eerste contact (0,29% versus 0,14%, p = 0,35). Elf kinderen hadden een ernstige infectie, van hen hadden er zes een CRP van minder dan 20 mg/L. Slechts een kind met een CRP < 5 mg/L had een ziekte die een opname rechtvaardigde.

Conclusie De CRP-sneltest is alleen nuttig bij kinderen met klinische risicofactoren. Een CRP < 5 mg/L sluit een ernstige infectie uit en kan de huisarts helpen om onnodige verwijzingen te vermijden. Het klinische oordeel van de arts blijft essentieel, zelfs als een lage CRP-waarde een ernstige infectie lijkt uit te sluiten.

Literatuur

 1. 1.
  Van den Bruel A, Bartholomeeusen S, Aertgeerts B, Truyers C, Buntinx F. Serious infections in children: an incidence study in family practice. BMC Fam Pract 2006;7:23.Google Scholar
 2. 2.
  Van den Bruel A, Aertgeerts B, Bruyninckx R, Aerts M, Buntinx F. Signs and symptoms for diagnosis of serious infections in children: a prospective study in primary care. Br J Gen Pract 2007;57:538-46.Google Scholar
 3. 3.
  Van den Bruel A, Thompson M. Research into practice: acutely ill children. Br J Gen Pract 2014;64:311-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Jan Verbakel
  • 1
 • R. Perera
  • 2
 • D. Mant
  • 3
 • A. van den Bruel
  • 4
 • Jan Verbakel
  • 5
 • Tine de Burghgraeve
  • 6
 • Bert Aertgeerts
  • 7
 • F. Buntinx
  • 8
 • Marieke Lemiengre
  • 9
 • An de Sutter
  • 10
 • Bethany Shinkins
  • 11
 • F. Buntinx
  • 12
 1. 1.Docent HuisartsgeneeskundeNuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of OxfordOxfordUnited Kingdom
 2. 2.Professor of StatisticsNuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of OxfordOxfordUnited Kingdom
 3. 3.Professor of Primary CareNuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of OxfordOxfordUnited Kingdom
 4. 4.Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, Hoofddocent HuisartsgeneeskundeKU LeuvenLeuvenBelgië
 5. 5.Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, Docent HuisartsgeneeskundeKU LeuvenLeuvenBelgië
 6. 6.Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, Postdoctoraal onderzoekerKU LeuvenLeuvenBelgië
 7. 7.Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, Hoogleraar HuisartsgeneeskundeKU LeuvenLeuvenBelgië
 8. 8.Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnszorg, Hoogleraar HuisartsgeneeskundeUniversiteit GentGentBelgië
 9. 9.Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnszorg, DoctoraatsstudentUniversiteit GentGentBelgië
 10. 10.Leeds Institute of Health Sciences, Hoogleraar HuisartsgeneeskundeUniversity of LeedsLeedsUnited Kingdom
 11. 11.Care and Public Health Research Institute Caphri, LecturerMaastricht UniversityMaastrichtNederland
 12. 12.Care and Public Health Research Institute Caphri, Hoogleraar HuisartsgeneeskundeMaastricht UniversityMaastrichtNederland

Personalised recommendations