Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 68–68 | Cite as

Monsters in de nacht: bedwantsen

  • Pim Keurlings
Casuïstiek
  • 80 Downloads

Samenvatting

Wereldwijd stijgt de incidentie van beten door bedwantsen. Deze toename komt door een stijgende resistentie van de insecten tegen bestrijdingsmiddelen en een grotere verspreiding door toenemend internationaal reisverkeer. De bedwantsen voeden zich met bloed van de mens en hun beten leiden tot jeukende erythemateuze of urticariële papels, vooral op armen, benen, nek en rug. Voor de bestrijding moet men een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf inschakelen.

Literatuur

  1. 1.
  2. 2.
    Stucki A, Ludwig R. Bedbug bites. NEJM 2008;359:1047.Google Scholar
  3. 3.
    Doggett SL. Bed bugs. What the GP needs to know. Aust Fam Physician 2009;38:880-4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, waarnemend huisarts en huisarts-docentRadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations