Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 22–25 | Cite as

Implementatie van het diabetes-jaargesprek

 • Guy Rutten
 • Heidi van Vugt
 • Inge de Weerdt
 • Eelco de Koning
Onderzoek
 • 50 Downloads

Samenvatting

Inleiding Steeds breder wordt erkend dat een persoonsgerichte aanpak en gedeelde besluitvorming onontbeerlijk zijn in de diabeteszorg. De Nederlandse Diabetes Federatie ontwikkelde een model voor een diabetes-jaargesprek ter vervanging van de jaarcontrole, wij onderzochten de toepassing, bruikbaarheid en toegevoegde waarde.

Methode In Nederlandse huisartsenpraktijken en ziekenhuizen rekruteerden we zorgverleners en patiënten met diabetes type 1 en type 2. De zorgverleners kregen twee gesprekstrainingen van elk twee uur. Patiënten en zorgverleners vulden bij ieder gesprek vragenlijsten in, biomedische gegevens haalden we uit de dossiers. We vergeleken de antwoorden van patiënten in de eerste en de tweede lijn, en analyseerden verschillen tussen gesprekken die gevoerd werden door een arts dan wel een praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige.

Resultaten Onder de deelnemers waren 57 huisartsen, 23 praktijkondersteuners, 17 internisten, 8 diabetesverpleegkundigen en 1366 patiënten met diabetes type 2. De meeste gesprekken (72%) duurden korter dan 25 minuten. Zorgverleners vonden het diabetes-jaargesprek goed toepasbaar (artsen iets minder vaak dan praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen). Acht op de tien gesprekken mondden uit in een gezamenlijke beslissing, in negen op de tien gesprekken kwamen persoonsgebonden factoren aan de orde, vier op de tien patiënten voelden zich meer dan voorheen betrokken bij behandelbeslissingen en de helft van de patiënten vond het gesprek prettiger dan voorheen.

Conclusie Het gespreksmodel is goed toepasbaar. Uit de gesprekken blijkt dat persoonsgebonden factoren grote invloed hebben op persoonlijke doelen en daarmee op de behandeling van diabetes. Een korte training volstaat en het is dus goed mogelijk het model snel op nationale schaal te implementeren.

Literatuur

 1. 1.
  Marrero DG, Ard J, Delamater AM, Peragallo-Dittko V, Mayer-Davis EJ, Nwankwo R, et al. Twenty-first century behavioral medicine: a context for empowering clinicians and patients with diabetes. Diabetes Care 2013;36:463-70.Google Scholar
 2. 2.
  Powers MA, Bardsley J, Cypress M, Duker P, Funnell MM, Fischl AH, et al. Diabetes self-management education and support in type 2 diabetes: a joint position statement of the American Diabetes Association, the American Association of Diabetes Educators, and the Academy of Nutrition and Dietetics. Diabetes Educ 2017;43:40-53.Google Scholar
 3. 3.
  Rodriguez-Gutierrez R, Gionfriddo MR, Ospina NS, Maraka S, Tamhane S, Montori VM, et al. Shared decision making in endocrinology: present and future directions. Lancet Diabetes Endocrinol 2016:4:706-16.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Guy Rutten
  • 1
 • Heidi van Vugt
  • 2
 • Inge de Weerdt
  • 3
 • Eelco de Koning
  • 4
 1. 1.Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, hoogleraar Diabetologie in de eerste lijnUMC UtrechtUtrechtNederland
 2. 2.Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, onderzoeker (tevens Nederlandse Diabetes Federatie)UMC UtrechtUtrechtNederland
 3. 3.voormalig directeur NDFNederlandse Diabetes FederatieAmersfoortNederland
 4. 4.hoogleraar DiabetologieLUMC, afdeling Interne geneeskundeLeidenNederland

Personalised recommendations