Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 38–39 | Cite as

Centrale rol huisarts in zorgnetwerk antibioticaresistentie

 • Thera Habben Jansen
 • Hans Berg
 • Marjolijn Wegdam-Blans
 • Theo Verheij
 • Eefje de Bont
Beschouwing
 • 38 Downloads

Samenvatting

Vergeleken met hun buitenlandse collega’s zijn Nederlandse huisartsen terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Toch neemt het probleem van de antibioticaresistentie ook in onze huisartsenpraktijken toe. Antibioticaresistentie vraagt om een aanpak op meerdere fronten, want er is niet een magische oplossing. Daarom nam de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2015 het initiatief tot een meerjarenplan voor de aanpak van antibioticaresistentie. Deze aanpak moet onder andere tot de vorming van tien regionale zorgnetwerken leiden, waarin de huisarts een belangrijke rol speelt.

Literatuur

 1. 1.
  De Greeff SC, Mouton JW. NethMap 2017: consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands. RIVM Rapport 20170056. DOI:10.21945/rivm-2017-0056.Google Scholar
 2. 2.
  European Centre for Disease Prevention and Control. Summary of the latest data on antibiotic consumption in the European Union. Geraadpleegd op 22 november 2017. ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD_ESAC-Net_Summary2017.pdf.Google Scholar
 3. 3.
  Ivanovska V, Hek K, Mantel-Teeuwisse AK, Leufkens HGM, Van Dijk L. Age-specific Antibiotic Prescribing and adherence to guidelines in pediatric patients in primary care. Pediatr Infect Dis J 2018;37(3)218-23.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Thera Habben Jansen
  • 1
 • Hans Berg
  • 2
 • Marjolijn Wegdam-Blans
  • 3
 • Theo Verheij
  • 4
 • Eefje de Bont
  • 5
 1. 1.Dierenarts, kwartiermaker ABR-zorgnetwerken Noord-Brabant en LimburgAmphia Ziekenhuis Breda, Afdeling infectiepreventieBredaNederland
 2. 2.HuisartsHuisartsenpraktijk Aan de DongeDongeNederland
 3. 3.arts-microbioloogStichting PAMMVeldhovenNederland
 4. 4.Hoogleraar HuisartsgeneeskundeUMC Utrecht, JuliuscentrumUtrechtNederland
 5. 5.AiothoUniversiteit Maastricht, Afdeling huisartsgeneeskundeMaastrichtNederland

Personalised recommendations