Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 621–621 | Cite as

Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies

  • Angel Schols
  • Eefje de Bont
pearls
  • 131 Downloads

Samenvatting

Continu of intermitterend gebruik van zowel anti-epileptica, antipyretica, alsook zink wordt afgeraden bij kinderen met koortsconvulsies. Dat is de conclusie van een Cochrane-review naar de effectiviteit en veiligheid van preventief gebruik van deze middelen om een recidief koortsconvulsie bij kinderen te voorkomen.

pearls koorts preventie 

Literatuur

  1. 1.
    Offringa M, Newton R, Cozijnsen MA, Nevitt SJ. Prophylactic drug management for febrile seizures in children. Cochrane Database Syst Rev 2017, Issue 2. Art. No.: CD003031.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.Universiteit Maastricht, afdeling Huisartsgeneeskunde, Maastricht: Angel Schols, arts-onderzoeker; Eefje de Bont, aiotho

Personalised recommendations