Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 616–616 | Cite as

Informatie zoeken op internet

spreekuur
  • 114 Downloads

Samenvatting

Het consult stokt, u weet het even niet meer. Er is zoveel medische informatie. En wij kunnen niet alles weten. Op internet is veel te vinden, maar hoe pak je dit aan? In dit stuk krijgt u praktische tips, bedoeld voor huisartsen die nog weinig van internet gebruikmaken.

spreekuur internet 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations