Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 615–615 | Cite as

Het moeizaam verlopend consult

 • Remke van Staveren
spreekuur
 • 133 Downloads

Samenvatting

Iedere arts kent wel dat akelige gevoel wanneer een consult niet loopt zoals je dat graag zou willen. Het gesprek verloopt stroef, je praat langs elkaar heen, je voelt bij jezelf of bij je patiënt wrevel of de emoties lopen hoog op.

spreekuur consult 

Literatuur

 1. 1.
  Van Staveren R. Patiëntgericht communiceren, gids voor de medische praktijk. Utrecht: de Tijdstroom, 2015.Google Scholar
 2. 2.
  Silverman J, Kurtz S, Draper J. Skills for Communicating with Patients. CRC Press, 2013.Google Scholar
 3. 3.
  MedCom, Patiëntgericht communiceren [app, gratis voor Android en Apple]. Utrecht: de Tijdstroom, 2014.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations