Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 613–614 | Cite as

Toelichting op de serie therapie van alledaagse klachten

casuïstiek
  • 9 Downloads

Samenvatting

Als een patiënt met een klacht op het spreekuur komt, kan de huisarts meestal geen ziekte aantonen, maar moet volstaan met een symptoom- of syndroomdiagnose.

casuïstiek alledaagse klachten 

Literatuur

  1. 1.
    De Jongh TOH, De Vries H (red). Therapie van alledaagse klachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations