Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 604–608 | Cite as

“Huisartsen zijn heel geïnteresseerd als je langskomt om te bespreken wat er beter kan”; “Niet mee eens, veel huisartsen kiezen gewoon de gemakkelijkste weg”

  • Sjoerd Hobma
interview
  • 26 Downloads

Samenvatting

Een leven lang leren als ‘Huisarts Universalis’. Dat klinkt mooi maar wees eerlijk, lukt ons dat in de praktijk? Wat weten we eigenlijk over het leren van huisartsen? Om daar achter te komen brachten we vier mensen een middag bijeen. Twee huisartsen die bij scholing betrokken zijn en twee wetenschappers die het leren van artsen bestuderen. Over het inspirerende effect van goede scholing en het belang van de eigen motivatie. Maar ook over het demotiverende effect van slechte scholing, en hoe het moet met huisartsen die niet gemotiveerd zijn. “Al die scholingen in grote zalen moeten jullie afschaffen. Er is zoveel rijk materiaal uit de praktijk, gebruik dat toch veel meer!”

interview 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Sjoerd Hobma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations