Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 603–603 | Cite as

Onderzoek naar optimale aios-training Shared Decision Making

(ver)stand van zaken
 • 113 Downloads

Samenvatting

Shared Decision Making ofwel Samen Beslissen is een hot item in de zorg. Vooral in de huisartsgeneeskunde met zijn persoonsgerichte zorg is hier veel aandacht voor. Momenteel loopt er een onderzoek naar de optimale training van huisartsen-in-opleiding in Samen Beslissen. De eerste resultaten zijn beschikbaar in 2018. Een onderwijsprogramma volgt medio 2022.

verstand van zaken gedeelde besluitvorming 

Literatuur

 1. 1.
  Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap. Toekomstvisie Huisartsenzorg: Modernisering naar menselijke maat, huisartsenzorg in 2022. Utrecht: LHV/NHG, 2012.Google Scholar
 2. 2.
  Stiggelbout AM. Pieterse AH, De Haes JC. Shared decision making: concepts, evidence and practice. Pat Educ and Couns 2015;98(10):1172-9.Google Scholar
 3. 3.
  Salmon P, Young B. A new paradigm for clinical communication: critical review of literature in cancer care. Med Educ 2017:51;258-68.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde: A.H.F. Baghus, aiotho

Personalised recommendations