Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 597–598 | Cite as

Huisarts, specialist in generalisme, nu en in de toekomst

  • Oratie Anneke Kramer
beschouwing
  • 24 Downloads

Samenvatting

We hebben huisarts-generalisten nodig voor toegankelijke medische zorg, voor de menselijke maat en om de gezondheid van de bevolking te bevorderen tegen een goede prijs. Om een goede generalist te zijn heeft de huisarts twee soorten kennis en vaardigheden nodig. Eén voor de rol als dokter in de spreekkamer. De andere soort gaat over kennis en vaardigheden buiten de spreekkamer: de organisatie van de praktijk, de samenwerking met collega’s in en buiten de praktijk en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het huidige meester-gezelmodel voldoet in de toekomst niet meer en verandert in ‘het lerend koppel’.

beschouwing 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Oratie Anneke Kramer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations