Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 587–587 | Cite as

E-health: gewoon doen!

discussie

Samenvatting

In deze H&W rapporteren Van Gurp en Dees over het inzetten van teleconsultatie (lees: videoconsulten) in de palliatieve zorg.1 Geen voor de hand liggende toepassing in deze setting en zeker niet eenvoudig, maar met verrassende resultaten. Het stuk illustreert prachtig hoe waardevol en succesvol e-health kan zijn wanneer professionals en patiënten niet bang zijn om aan de slag te gaan met innovatie; want dat is e-health in de meeste gevallen nog steeds.

discussie e-health 

Literatuur

  1. 1.
    Van Gurp J, Dees M. Teleconsultatie: optimalisering van palliatieve thuiszorg? Huisarts Wet 2017;60(11):573-6.Google Scholar
  2. 2.
  3. 3.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations