Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 578–581 | Cite as

Intraprofessionele consultatie: leerzaam op vele fronten

 • Marijn Janssen
 • Margaretha Sagasser
 • Elisabeth Laro
 • Jacqueline de Graaf
 • Nynke Scherpbier-de Haan
onderzoek
 • 35 Downloads

Samenvatting

Janssen M, Sagasser MH, Laro EAM, De Graaf J, Scherpbier-de Haan ND. Intraprofessionele consultatie: leerzaam op vele fronten! Huisarts Wet 2017;60(11):570-2.

Samenwerking tussen artsen uit de eerste en de tweede lijn wordt steeds belangrijker, maar behoeft ook verbetering. Gezamenlijk onderwijs in samenwerken lijkt daartoe een veelbelovende strategie. De huidige vervolgopleidingen besteden hier nog weinig aandacht aan. Wij hebben een innovatief project geëvalueerd waarbij aios huisartsgeneeskunde aios interne geneeskunde konden raadplegen en gezamenlijk onderwijs volgden. Via focusgroeponderzoek hebben wij onderzocht wat en hoe de deelnemers geleerd hebben. De deelnemers en hun begeleiders gaven aan dat het project hen in staat stelde om zich consultatie- en samenwerkingsvaardigheden eigen te maken die in hun eigen opleidingen niet in die mate aan de orde komen. Interactie met elkaar en met hun begeleiders bleek een belangrijke factor in het leerproces te zijn. Daarnaast hebben we zowel belemmerende als faciliterende factoren gevonden die van invloed zijn op het leerproces van de aios. De bevindingen van dit onderzoek kunnen behulpzaam zijn bij het verder ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor artsen uit de eerste en tweede lijn.

onderzoek consultvoering onderwijs 

LITERATUUR

 1. 1.
  Wolff JL, Starfield B, Anderson G. Prevalence, expenditures, and complications of multiple chronic conditions in the elderly. Arch Intern Med 2002;162:2269-76. Google Scholar
 2. 2.
  Mastellos N, Car J, Majeed A, Aylin P. Using information to deliver safer care: a mixed-methods study exploring general practitioners’ information needs in North West London primary care. J Innov Health Inform 2015;22:207-13. Google Scholar
 3. 3.
  Kripalani S, LeFevre F, Phillips CO, Williams MV, Basaviah P, Baker DW. Deficits in communication and information transfer between hospital-based and primary care physicians: implications for patient safety and continuity of care. JAMA 2007;297:831-41. Google Scholar
 4. 4.
  Reeves S, Fletcher S, Barr H, Birch I, Boet S, Davies N, et al. A BEME systematic review of the effects of interprofessional education: BEME Guide No. 39. Med Teach 2016;38:656-68. Google Scholar
 5. 5.
  Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res 2005;15:1277-88. Google Scholar
 6. 6.
  Frambach JM, Van der Vleuten CP, Durning SJ. AM last page. Quality criteria in qualitative and quantitative research. Acad Med 2013;88:552. Google Scholar
 7. 7.
  Sibert L, Lachkar A, Grise P, Charlin B, Lechevallier J, Weber J. Communication between consultants and referring physicians: a qualitative study to define learning and assessment objectives in a specialty residency program. Teach Learn Med 2002;14:15-9. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Marijn Janssen
  • 1
 • Margaretha Sagasser
  • 1
 • Elisabeth Laro
  • 1
 • Jacqueline de Graaf
  • 1
 • Nynke Scherpbier-de Haan
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations