Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 570–575 | Cite as

Een training in gedeelde besluitvorming

onderzoek

Samenvatting

Doel We onderzochten het effect van een training in gedeelde besluitvorming voor huisartsen bij patiënten met lagerugpijn, waarbij de arts ook de verwachtingen van de patiënt over de gekozen aanpak bekrachtigde.

Methode Voor een clustergerandomiseerde trial beoordeelden we video-opnamen van 86 consulten door 23 artsen die de traning volgden en 89 consulten door 19 ongetrainde artsen. Onze primaire uitkomsten waren de score op het instrument Observing Patient Involvement in Decision Making (OPTION), plus een globale inschatting van de mate van positieve bekrachtiging. Secundaire uitkomstmaten waren autonomie van de patiënt in de besluitvorming, bespreken van het gunstige spontane beloop en consultduur.

Resultaten De consulten in de interventiearm scoorden significant hoger op de meeste OPTION-elementen en op autonomie, maar duurden drie minuten langer. Het niveau van de gedeelde besluitvorming bleef onbevredigend.

Conclusie De training leidt tot meer gedeelde besluitvorming en tot meer autonomie van de patiënt, maar dat is vooral het gevolg van betere informatieverstrekking; er is niet meer aandacht voor het perspectief van de patiënt. Het meetinstrument voor positieve bekrachtiging van verwachtingen bleek onbetrouwbaar.

Praktische aanbeveling In de toepassing van gedeelde besluitvorming, moeten professionals meer aandacht geven aan de verwachtingen van patiënten over hun behandeling.

onderzoek gedeelde besluitvorming 

LITERATUUR

 1. 1.
  Benedetti F, Amanzio M. Mechanisms of the placebo response. Pulm Pharmacol Ther 2013;26:520-3.Google Scholar
 2. 2.
  Bensing J. Bridging the gap: The separate worlds of evidence-based medicine and patient-centered medicine. Patient Educ Couns 2000;39:17-25.Google Scholar
 3. 3.
  Stiggelbout AM, Van der Weijden T, De Wit MP, Frosch D, Légaré F, Montori VM, et al. Shared decision making: really putting patients at the centre of healthcare. BMJ 2012;344:e256.Google Scholar
 4. 4.
  Elwyn G, Edwards A, Kinnersley P, Grol R. Shared decision making and the concept of equipoise: the competences of involving patients in healthcare choices. Br J Gen Pract 2000;50:892-9.Google Scholar
 5. 5.
  Légaré F, Stacey D, Turcotte S, Cossi MJ, Kryworuchko J, Graham ID, et al. Interventions for improving the adoption of shared decision making by healthcare professionals. Cochrane Database Syst Rev 2014;9:CD006732.Google Scholar
 6. 6.
  Couet N, Desroches S, Robitaille H, Vaillancourt H, Leblanc A, Turcotte S, et al. Assessments of the extent to which health-care providers involve patients in decision making: a systematic review of studies using the OPTION instrument. Health Expect 2015;18:542-61.Google Scholar
 7. 7.
  Degner LF, Sloan JA, Venkatesh P. The Control Preferences Scale. Can J Nurs Res 1997;29:21-43.Google Scholar
 8. 8.
  Elwyn G, Barr PJ, Grande SW, Thompson R, Walsh T, Ozanne EM. Developing CollaboRATE: a fast and frugal patient-reported measure of shared decision making in clinical encounters. Patient Educ Couns 2013;93:102-7.Google Scholar
 9. 9.
  Bensing JM, Tromp F, Van Dulmen S, Van den Brink-Muinen A, Verheul W, Schellevis F. De zakelijke huisarts en de niet-mondige patiënt: veranderingen in communicatie. Huisarts Wet 2008;51:6-12.Google Scholar
 10. 10.
  Butalid L, Bensing JM, Verhaak PF. Talking about psychosocial problems: an observational study on changes in doctor-patient communication in general practice between 1977 and 2008. Patient Educ Couns 2014;94:314-21.Google Scholar
 11. 11.
  Bombeke K, Symons L, Vermeire E, Debaene L, Schol S, De Winter B, et al. Patient-centredness from education to practice: the ‘lived’ impact of communication skills training. Med Teach 2012;34:e338-48.Google Scholar
 12. 12.
  Kam-Hansen S, Jakubowski M, Kelley J, Kirsch I, Hoaglin D, Kaptchuk T, et al. Altered placebo and drug labeling changes the outcome of episodic migraine attacks. Sci Transl Med;2014;6:218ra5.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations