Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 557–561 | Cite as

Een leven lang leren, wat zeggen aios?

 • Fred Tromp
 • Claudia Maria Greijn
 • Lidwien Bernsen
onderzoek
 • 80 Downloads

Samenvatting

Tromp F, Greijn CM, Bernsen L. Een leven lang leren, wat zeggen aios? Huisarts Wet 2017;60(11):554-7.

Doordat veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen en kennis sneller veroudert wordt het steeds belangrijker voor huisartsen om een leven lang te blijven leren. Vinden aanstaande huisartsen dat zij voldoende worden voorbereid op de praktijk, waarin zij bij moeten blijven om goede zorg te kunnen leveren? Wij hebben deze vraag onderzocht via focusgroepgesprekken onder aios die hun opleiding in Nijmegen volgen. Daaruit kwamen vier thema’s naar voren: vertrouwen in eigen kunnen, voorbereid zijn op de toekomst, reflectie en intervisie. Net afgestudeerde huisartsen blijken bereid te zijn om hun leven lang te blijven leren omdat ze tijdens de opleiding geleerd hebben om de verantwoording te nemen voor het eigen leertraject en omdat er tijdens de huisartsenopleiding aandacht is voor reflectie op het eigen handelen. Welke langetermijneffecten het onderwijs heeft is nog niet bekend en we weten ook nog niet of de afgestudeerde huisartsen kans zien om hun goede voornemens waar te maken.

onderzoek onderwijs 

Literatuur

 1. 1.
  Vannieuwenborg L, Goossens M, De Lepeleire J, Schoenmakers B. Voortgezet medisch onderwijs voor huisartsen: een programmaconcept. Tijdschr Geneeskd 2015;71:1303-11.Google Scholar
 2. 2.
  Opleidingsplan Voha 2016-2022. Nijmegen: Radboud UMC, 2016. Google Scholar
 3. 3.
  Van Tartwijk J, Driessen EW. Portfolios for assessment and learning: AMEE Guide no. 45. Med Teach 2009;31:790-801. Google Scholar
 4. 4.
  Brenninkmeijer W, Grol R, Lieshout V van. Evaluatie van de supervisie en persoonsgerichte training voor huisartsen in opleiding. Huisarts Wet 1986;29:319-21.Google Scholar
 5. 5.
  Vernooy-Dassen M, Oudsen S, Wijdeven R. Evaluatie van de persoonsgerichte training in de huisartsenopleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14:156-62.Google Scholar
 6. 6.
  Tromp F, Greijn CM, Bernsen L. Een terugblik op de opleiding. In gesprek met 19 aios van de huisartsopleiding Nijmegen. Nijmegen: Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, 2017.Google Scholar
 7. 7.
  Green JG, Thorogood N. Qualitative methods for health research. 3rd ed. London, California, New Delhi, Singapore: Sage, 2014. Google Scholar
 8. 8.
  Peterson LE, Blackburn B, Bazemore A, O’Neill T, Phillips R Jr. Do family physicians choose self-assessment activities based on what they know or don’t know? J Contin Educ Health Prof 2014;34:164-70.Google Scholar
 9. 9.
  Sargeant J, Armson H, Chesluk B, Dornan T, Eva K, Holmboe E, et al. The processes and dimensions of informed self-assessment: a conceptual model. Acad Med 2010;85:1212-20.Google Scholar
 10. 10.
  Sargeant J, Eva KW, Armson H, Chesluk B, Dornan T, Holmboe E, et al. Features of assessment learners use to make informed self-assessments of clinical performance. Med educ 2011;45:636-47.Google Scholar
 11. 11.
  Eva KW. On the generality of specificity. Med Educ 2003;37;587-8.Google Scholar
 12. 12.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Fred Tromp
  • 1
 • Claudia Maria Greijn
  • 1
 • Lidwien Bernsen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations