Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 36–37 | Cite as

Iets van jezelf terugvinden

Foutloos Leren voor mensen met Korsakov
  • Peter Bakens
Article
  • 47 Downloads

Samenvatting

Foutloos Leren is een methode om mensen met geheugenstoornissen nieuwe vaardigheden aan te leren. Nu is er ook een variant ontwikkeld speciaal voor mensen met Korsakov. ‘Hoe mooi is het niet als zo iemand, dankzij de kleine stapje die hij heeft aangeleerd met Foutloos Leren Korsakov, weer een beetje zichzelf kan zijn?’

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Peter Bakens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations