Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 38–38 | Cite as

Actief zijn

  • Petra van der Slot
Hartenkreet
  • 87 Downloads

Samenvatting

Dagbesteding is belangrijk voor mensen met dementie. Ook voor partners trouwens – het is voor Sander fijn om te weten dat ik me hier prettig voel. Dat komt doordat ze het hier echt anders doen. Niet zoals in een ouderwets verpleeghuis, maar lekker op de boerderij. In de zomer gaan we aan het werk in de volkstuin. We hebben prachtige dahlia’s en verbouwen er van alles. Onze courgettes en augurken maken we zelf in.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Petra van der Slot
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations