Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 36–37 | Cite as

Prothesen voor mijn geheugen: Hoe minder te vergeten

  • Han Stakenburg
Article
  • 20 Downloads

Samenvatting

Psycholoog Han Stakenburg kreeg in zijn jonge jaren een zwaar ongeluk waardoor zijn concentratievermogen en zijn geheugen ernstig werden aangetast. Hij knokte zich terug en slaagde erin een normaal werkzaam leven te leiden, maar met het klimmen der jaren wordt vergeetachtigheid voor hem een groter probleem. Ook daar heeft hij echter wat op gevonden: een reeks handige ‘geheugenprothesen’.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.is psycholoog

Personalised recommendations