Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 35–35 | Cite as

Sterke mensen

  • Job Van Amerongen
Jobs tijding
  • 66 Downloads

Samenvatting

‘Ik ben dement, maar niet incompetent.’ Het levensmotto van Joop staat als een huis, maar de mensheid laat zijn optimisme en blijmoedigheid niet altijd onweersproken. Zoals wanneer dorpsgenoten in zijn aanwezigheid bij zijn Janny informeren of ze hem nog wel alleen durft te laten. Ja hoor, dat durft Janny wel. Dat Joop in haar afwezigheid het huis kort en klein slaat, gebeurt maar eens per drie maanden. ‘Dus waar hebben we het nou helemaal over?’

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Job Van Amerongen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations