Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 32–34 | Cite as

Het lied van de herinnering: De positieve kracht van Music & Memory

  • Manon Bruinsma
  • Michel Van Dijk
Article

Samenvatting

Dan Cohen is oprichter en directeur van Music & Memory, de Amerikaanse organisatie die persoonlijke afspeellijsten met muziek samenstelt voor hulpbehoevende ouderen. Dat blijkt goed te werken. Ouderen in zorginstellingen worden blij en gelukkig als ze hun favoriete muziek kunnen beluisteren. Manon Bruinsma sprak met Cohen over de achtergronden van zijn werk. ‘Muziek werkt vaak beter dan een pil.’

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Manon Bruinsma
    • 1
  • Michel Van Dijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations