Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 28–31 | Cite as

‘Dat is het leven’ Persoonsgerichte natuuractiviteiten voor mensen met dementie

 • Simone Haarbosch
 • Debby Gerritsen
 • Iris Hendriks
 • Rose-marie Dröes
Article
 • 92 Downloads

Samenvatting

Net als van muziek gaat van de natuur voor veel mensen een helende werking uit. Menigeen wordt rustiger door buiten te zijn in de natuur of ervaart er een gevoel van verbondenheid. Ook mensen met dementie kunnen baat hebben bij buitenactiviteiten en zelfs praten over de natuur roept bij hen vaak al veel positieve herinneringen op. Het effect daarvan kan worden versterkt door ervoor te zorgen dat natuuractiviteiten aansluiten bij iemands persoonlijke voorkeur. Daarvoor is nu een handige beslisboom ontwikkeld.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

 • Simone Haarbosch
  • 1
 • Debby Gerritsen
  • 1
 • Iris Hendriks
  • 1
 • Rose-marie Dröes
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations