Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 27–27 | Cite as

Collega’s geven antwoord op dilemma’s uit de zorgpraktijk: Moeder rookt weer

  • Frans Hoogeveen
  • Bernadette Willemse
Het dilemma
  • 25 Downloads

Samenvatting

Mijn moeder heeft vanaf haar vijftiende gerookt. Vijf jaar geleden is ze na benauwdheidsklachten op aanraden van haar huisarts met veel moeite gestopt. Sinds twee jaar heeft ze dementie en nu lijkt ze vergeten dat ze al jaren niet meer rookt. Ze koopt weer sigaretten bij de buurtwinkel of laat die door buren kopen. Mijn moeder woont nog thuis en krijgt elke dag thuiszorg. De ene thuiszorgmedewerker spreekt haar vermanend toe als ze rookt, een ander zegt: ‘Laat haar toch!’ Gevaar voor brand is er in haar geval niet en ik zie dat ze van haar sigaret geniet. Maar soms wordt ze er ook weer benauwd van. Wat moet ik doen?

Persoonlijk vind ik dat u uw moeder van haar sigaretje moet laten genieten, aangezien dit haar echt ontspanning biedt. Dat bepaalde thuiszorgmedewerkers haar het roken willen verbieden, kan misschien worden opgelost door met de thuiszorgorganisatie af te stemmen dat er alleen medewerkers komen voor wie dat roken geen probleem is. Want voor uw moeder is het natuurlijk niet leuk dat bepaalde medewerkers haar er steeds op aanspreken. Dat kan een goede verstandhouding in de weg staan, onrust veroorzaken en daardoor haar benauwdheidsklachten juist extra laten opspelen.

Carline Duijnisveld, verzorgende

Dementeren is geen pretje. Dat alleen al pleit ervoor te blijven genieten van alles wat er te genieten valt. Als uw moeder zo van haar sigaret houdt, wie zijn wij dan om haar daarvan te weerhouden? Een belangrijk argument tegen roken in het algemeen is dat het op langere termijn ziektes kan veroorzaken. Maar uw moeder heeft al een ziekte. Willen we haar zo gezond mogelijk houden zodat haar dementeringsproces zo lang mogelijk duurt?

Dorothea Touwen, ethica

Uw moeder denkt dat ze nooit gestopt is en geniet van het roken. Als medicus zou ik zeggen: probeer haar toch te overtuigen om weer te stoppen omdat dit beter is voor haar gezondheid. Maar als dochter zou ik haar nu nog zoveel mogelijk laten genieten, ook al gaat het om ongezonde dingen zoals roken.

Stop uw energie in een fijne relatie of in zaken waar u meer invloed op hebt. Anders voorzie ik hierover een eindeloze discussie waarvan u beiden niet gelukkiger wordt.

Lauke Bisschops, specialist ouderengeneeskunde

Het is beter te begrijpen dan begrepen te worden. En dat geldt zeker bij dementie. Ga dus in gesprek met uw moeder over het roken en misschien herinnert ze zich dan wel dat ze gestopt was. In dat geval kunt u mogelijk nogmaals met haar over de gezondheidsrisico’s praten. Misschien zal ze dan antwoorden dat het haar niet meer uitmaakt, omdat haar leven toch zolang niet meer duurt. En komt het gesprek niet meer op gang, laat haar dan op haar manier genieten van de laatste jaren van haar leven. Gevaar voor brand is er nu niet, maar dat kan natuurlijk veranderen. Laat uw moeder daarom wel roken, maar dan met de thuiszorg of met familie erbij.

Nico Köhler, ervaringsdeskundige (heeft corticobasale degeneratie)

Als ze mijn moeder was, zou ik waarschijnlijk het liefst alle sigaretten afpakken en iedereen instrueren om haar deze niet meer te geven. Alles om haar zo gezond mogelijk te houden. Als psycholoog zie ik echter dat je daarmee ook een stuk eigenwaarde en autonomie van haar afpakt. Voor iemand met dementie zijn zulke waarden vaak veel belangrijker dan de gezondheidswinst die nog te behalen valt door te stoppen met roken. Dus zolang er geen direct gevaar is voor haarzelf of haar omgeving… genieten maar van dat sigaretje!

Maaike Appels, gz-psycholoog

Kennelijk woont uw moeder alleen en belast ze met roken geen medebewoners. Zolang het geen brandgevaar oplevert, zou ik haar daarom lekker van haar sigaretje laten genieten. Verder zou ik alle thuiszorgmedewerkers vragen haar dat te gunnen en haar er niet meer over aan te spreken. Dat zal haar ook rust geven. De benauwdheidsklachten zijn wellicht met medicatie te verlichten.

Enne Jan Hekma, ervaringsdeskundige (mantelzorger)

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  • Bernadette Willemse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations