Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 20–23 | Cite as

Hetzelfde, maar dan anders: Een Turks-Nederlandse dochter over de zoektocht naar passende zorg voor haar ouders

  • Carolien Smits
  • Hugo Van Waarde
In gesprek
  • 40 Downloads

Samenvatting

Güleç Isik-Dirim kreeg haar sterke gevoel voor rechtvaardigheid van haar vader, een Turkse moslim die als een van de eerste gastarbeiders neerstreek in het oosten van het land. Toen haar ouders dementie kregen, nam Güleç vanuit dat rechtvaardigheidsgevoel haar verantwoordelijkheid om voor hen passende zorg te regelen. Het werd een lange en moeizame zoektocht. Maar haar betrokkenheid reikt verder, Güleç werkt ook mee aan een Zwols project voor cultuursensitieve zorg voor oudere migranten. Carolien Smits en Hugo van Waarde spraken met haar. Een persoonlijk verhaal dat echter ook representatief is voor de ervaringen van veel andere migranten met dementie.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Carolien Smits
    • 1
  • Hugo Van Waarde
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations