Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 14–17 | Cite as

De waarheid van fictie: Een verhaal over mantelzorg bij gevorderde dementie

  • Han Diesfeldt
Onder de loep
  • 83 Downloads

Samenvatting

kent wel van die voorbeelden waarvan je zegt dat de werkelijkheid vreemder is dan fictie. Maar fictie is soms ook werkelijker dan de werkelijkheid in de zin dat verhalen en romans de wereld om ons heen een extra dimensie kunnen geven die ons inzicht verdiept.

LITERATUUR

  1. Suzanne E. England (2017). Private troubles, master narratives: dilemmas of dementia care in a short story. The Gerontologist, 57: 963–968.Google Scholar
  2. Mary Gordon (1987). Mrs. Cassidy’s last year. In: Temporary shelter: short stories. New York, Penguin Books, 197-207.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations