Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 13–13 | Cite as

De kracht van beelden: Een foto-interventie voor ouderen met dementie

  • Theo Royers
In de etalage
  • 183 Downloads

Samenvatting

Met fotobeelden positieve effecten oproepen bij mensen met dementie. Dat wil beeldend kunstenaar Laurence Aëgerter met haar project Photographic Treatment ©. Met succes: de eerste onderzoeksresultaten laten een positieve invloed zien op de stemming van mensen met matig ernstige tot ernstige dementie.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Theo Royers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations