Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 8–11 | Cite as

‘Die met de gele doppen’ Winkelen in een dementievriendelijke supermarkt

  • Lies Orthmann
Article
  • 41 Downloads

Samenvatting

Wat houdt dat eigenlijk in, ‘dementievriendelijk’? Redacteur Lies Orthmann ging op onderzoek in Lopik. Zij bezocht er een training voor medewerkers van de plaatselijke supermarkt en ging daarna boodschappen doen met de 51-jarige Marian bij wie ongeveer een jaar eerder de ziekte van Alzheimer was vastgesteld.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Lies Orthmann
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations