Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Werk aan de winkel!

  • Frans Hoogeveen
Redactioneel
  • 90 Downloads

Samenvatting

In januari zond Nieuwsuur op NPO2 een vierluik uit over dementie. De insteek van de serie was om het doembeeld te nuanceren dat het grote publiek van de ziekte heeft.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  1. 1.hoofdredacteur

Personalised recommendations