Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Werk aan de winkel!

  • Frans Hoogeveen
Redactioneel
  • 21 Downloads

Samenvatting

In januari zond Nieuwsuur op NPO2 een vierluik uit over dementie. De insteek van de serie was om het doembeeld te nuanceren dat het grote publiek van de ziekte heeft.

In januari zond Nieuwsuur op NPO2 een vierluik uit over dementie. De insteek van de serie was om het doembeeld te nuanceren dat het grote publiek van de ziekte heeft. In de eerste aflevering kwamen de hoogleraren AnneMei The en Marcel Olde Rikkert aan het woord. Het heersende beeld van dementie is dat van een verpleeghuisbewoner in de eindfase van de ziekte, zo stelden zij. Volledig afhankelijk, een ‘lege huls’, eigenlijk geen mens meer. ‘We zeggen dat we een dementievriendelijke samenleving willen, maar onze beelden passen daar niet bij,’ concludeerde The.

‘Maar wat is dan een realistischer beeld van dementie?’ zo vroeg Nieuwsuur zich af. In de drie daaropvolgende reportages volgen de makers van het vierluik drie mensen met dementie die zonder partner ‘gewoon’ zelfstandig thuis wonen: Ria, Lance en Duveke. Ria vertelt over het laatste schilderij dat zij heeft gemaakt. ‘Schilderen kan ik helaas niet meer,’ zegt ze spijtig, maar yogalessen geeft ze nog wel. Lance werkte vroeger als goochelaar en clown en demonstreert trots zijn trucs en Duveke doet aan fithockey. Alle drie redden zij zich goed dankzij de liefde en de hulp van familie, vrienden en mensen uit de buurt. Die hulp is nodig en wordt hogelijk gewaardeerd. Duveke: ‘Ik heb een prima stel vriendinnen, die klaar staan om me te helpen.’ En Ria, tegen de verkoper bij Gall & Gall: ‘Weet jij nog wat ik van de week kocht dat zo lekker was?’ Waarop de verkoper het haar precies kan vertellen. Een uitzondering zijn de drie allerminst: ongeveer een kwart van de mensen met dementie in Nederland woont zelfstandig zonder partner, met hulp van de omgeving.

Al met al zijn Ria, Lance en Duveke best tevreden met hun leven. Lance: ‘Ik geniet van elke dag! Mijn leven? Een dikke 8 hoor!’ Maar tegelijkertijd hebben ze wel degelijk last van hoe de buitenwereld soms tegen mensen met dementie aankijkt. Ria: ‘Je wordt niet gezien en niet gehoord. Mensen lopen in de Albert Heijn met een boog om je heen.’ Lance: ‘Een mevrouw zei laatst tegen me: ‘‘U bent ziek, hè?’’ En dan gaan de deuren dicht. Kijken ze je amper nog aan.’ De conclusie van Anne-Mei The is dan ook juist: er is werk aan de winkel!

In dit nummer van Denkbeeld doet redacteur Lies Orthmann verslag van zulk werk, en nog wel in een winkel ook. Samen met Marian, een 51-jarige vrouw met dementie, bezoekt zij een supermarkt in ‘Dementievriendelijk Lopik’. Twee maanden daarvoor heeft het personeel van die supermarkt een training in dementievriendelijkheid gevolgd. Nu test Lies samen met Marian wat dat in de praktijk heeft opgeleverd. Dan blijkt dat er weliswaar een stap in de goede richting is gezet, maar dat er ook nog veel te verbeteren valt.

Verder starten we in dit nummer met twee nieuwe rubrieken. In ‘De Stelling’ krijgen professionals of mantelzorgers met een uitgesproken mening over belangrijke kwesties in de zorg voor mensen met dementie een podium om de discussie hierover aan te zwengelen. En in ‘Het Dilemma’ geeft een panel, bestaande uit behandelaars, mensen met dementie, verzorgenden, mantelzorgers en wetenschappers, de lezers van Denkbeeld raad over heikele vragen uit de zorgpraktijk.

Dus lezer, ook voor u is er werk aan de winkel! Heeft u een stelling of dilemma waar u in uw werk tegenaan loopt en dat u graag behandeld zou willen zien? Stuur dan een mailtje naar de redactie: m.strauss@bsl.nl. Dan maken we in 2018 samen werk van betere zorg en een aangenamer leven voor mensen met dementie!

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  1. 1.hoofdredacteur

Personalised recommendations