Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 4, pp 5–7 | Cite as

Redactioneel

  • H. KremerEmail author
  • W. van den Bosch
Redactioneel ten geleide
  • 3 Downloads

Een huisarts met een patiëntenbestand van 2000 personen zal 40 patiënten zien met de ziekte van Alzheimer, 20 patiënten met een polyneuropathie, 5 patiënten met de ziekte van Parkinson en 2-3 patiënten met multiple sclerose. Van andere, meer zeldzame, chronische neurologische aandoeningen zijn geen epidemiologische cijfers uit de huisartspraktijk bekend.

Bij al deze patiënten zal de huisarts betrokken zijn in de eerste fase van de ziekte wanneer de ziekte vermoed en gediagnosticeerd wordt. Bemoeienis blijft bestaan in het verdere ziekteverloop en kan aan het einde van het ziekteproces erg intensief zijn. Behalve met de patiënt zelf heeft de huisarts te maken met de partners, kinderen en anderen in de omgeving, waarbij het totale functioneren van de betreffende persoon ook weer van invloed is op die omgeving. Chronische neurologische aandoeningen zijn dan ook bij uitstek het terrein van geïntegreerde eerstelijnszorg waarbij samengewerkt wordt met thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations