Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 4, pp 56–61 | Cite as

Multiple sclerose: significante vooruitgang en toenemende complexiteit

  • Joep KillesteinEmail author
Artikel
  • 7 Downloads

Samenvatting

MS is de meest voorkomende chronische inflammatoire demyeliniserende aandoening van het centrale zenuwstelsel (CZS). In de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat MS niet alleen een aandoening van de witte, maar ook van de grijze stof is. MS geldt al lange tijd als auto-immuunziekte met een centrale en causale rol voor de afweer bij de pathofysiologie en als aangrijpingspunt voor de behandeling. De vooruitgang in de diagnostiek en behandeling van MS is indrukwekkend. De diagnose valt steeds vroeger met zekerheid te stellen en de ziekte is bij een groot deel van de patiënten langdurig op zijn minst stabiel te houden. Daarbij is het cruciaal dat tijdig met een adequate ziektemodulerende behandeling wordt gestart.

Inleiding

De vooruitgang in de diagnostiek en behandeling van MS is indrukwekkend. De diagnose valt steeds vroeger met zekerheid te stellen en de ziekte is bij een groot deel van de patiënten langdurig op zijn minst stabiel te houden. Multiple sclerose (MS)...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations