Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 4, pp 31–36 | Cite as

Cerebellaire ataxie

  • Bart P.C. van de WarrenburgEmail author
Artikel
  • 6 Downloads

Samenvatting

Cerebellaire ataxieën kunnen berusten op een lange lijst van mogelijke oorzaken. Het beloop in de tijd, de afwezigheid of aanwezigheid van andere klachten, de familieanamnese en de verdere gezondheidstoestand geven al veel richting in de differentiaaldiagnose. Aanvullend onderzoek is altijd geïndiceerd. Belangrijke verworven oorzaken zijn structurele hersenlesies, alcoholabuses en medicatie. Veel van de chronische, langzaam-progressieve, cerebellaire ataxieën berusten op een degeneratieve of genetische ziekte. Deze zijn op dit moment alleen symptomatisch te behandelen, waarbij de nadruk ligt op paramedische ondersteuning.

Inleiding

Ataxie betekent letterlijk 'gebrek aan orde'. De klinische term ataxie verwijst naar een herkenbare motoriekstoornis, waarbij een gebrekkige coördinatie bij bewegingen van de ledematen en bij het lopen het belangrijkste kenmerk is. Beschadigingen of dysfunctie van verschillende onderdelen van het zenuwstelsel kunnen leiden tot ataxie: het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations