Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 3–4, pp 187–189 | Cite as

Redactioneel ten geleide

  • Maria van den Muijsenbergh
  • Wil J. H. M. van den Bosch
Article

Voor u ligt een dubbeldik nummer van Bijblijven. Het lijkt over hoogdravende zaken te gaan: gezondheidsverschillen en wat u als huisarts daaraan kunt doen: ‘persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’. Maar dat is eigenlijk wat u elke dag al doet – vaak zonder u ervan bewust te zijn. De kracht van de huisarts is nog altijd de persoonlijke relatie met de patiënt en diens omgeving, gedurende meerdere jaren. Deze stelt u niet alleen in staat om adequaat te reageren op ziekten en klachten van uw patiënt, en om vast te stellen wanneer diens probleem meer een sociale dan een medische achtergrond heeft. U draagt zo ook vaak bij aan het verbeteren van de levensomstandigheden van uw patiënt, en op die manier aan het verminderen van gezondheidsachterstanden.

De aanleiding voor dit nummer is de instelling van de leerstoel ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’ bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De leerstoel is in het leven geroepen door...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria van den Muijsenbergh
    • 1
  • Wil J. H. M. van den Bosch
    • 1
  1. 1.NijmegenNederland

Personalised recommendations