Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 3–4, pp 247–259 | Cite as

Krachtwerk, als sleutel voor herstel

 • Judith R. L. M. Wolf
 • Eric Albers
 • Jeroen Hummel
 • Nicoline Jansen
 • Irene E. Jonker
 • Peter Lucassen
Article
 • 142 Downloads

Samenvatting

Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden. Met Krachtwerk, een herstelondersteunende methodiek, kunnen professionals in de eerstelijnszorg deze mensen ondersteunen in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven, waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. In de eerstelijnszorg kan Krachtwerk veel voor patiënten en hun naasten betekenen. Zoals door het centraal stellen van het eigen verhaal van patiënten en de gelijkwaardigheid in de besluitvorming over de aanpak. En, zeker bij mensen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening, door te focussen op iemands krachten en mogelijkheden, op wat het leven voor die persoon de moeite waard maakt en welke bronnen in de leefwereld dan het beste kunnen worden benut om dat leven dichterbij te brengen. Krachtwerk geeft patiënten weer hoop en moed, en een sleutel in handen voor hun eigen herstel.

Literatuur

 1. 1.
  Wolf J. Een kwestie van uitburgering; oratie. Amsterdam: SWP; 2002.Google Scholar
 2. 2.
  Hemert AM van, Wolf JRLM. Wat is OGGZ? Epidemiol Bull. 2011;46:14–22.Google Scholar
 3. 3.
  Maesen LJG van der, Walker AC. Indicators of social quality: Outcomes of the European Scientific Network. Eur J Soc Qual. 2005;5:8–24.Google Scholar
 4. 4.
  Baumeister RF. The cultural animal: human nature, meaning, and social life. New York: Oxford University Press; 2005.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Rapp CA, Goscha RJ. The strengths model. A recovery oriented approach to mental health services. 3e druk. New York: Oxford University Press; 2012.Google Scholar
 6. 6.
  Wolf J, Jonker IE, Jansen N. Procesevaluatie krachtgerichte basismethodiek. Nijmegen: Radboudumc/Impuls; 2015.Google Scholar
 7. 7.
  Krachtwerk WJ. methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Coutinho; 2016.Google Scholar
 8. 8.
  Vries S de. Basismethodiek psychosociale hulpverlening. Ervaringsgericht, oplossingsgericht, systeemgericht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Yalom ID. Therapie als geschenk. Amsterdam: Balans; 2010.Google Scholar
 10. 10.
  Huber MAS, Vliet M van, Giezenberg M, Knottnerus JA. Towards a conceptual framework relating to ‘health as the ability to adapt and to self manage’. Operationalisering gezondheidsconcept. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2013.Google Scholar
 11. 11.
  Sennett R. The Craftsman. London: Penguin Books; 2008.Google Scholar
 12. 12.
  Donkers G. Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling. Amsterdam: SWP; 2015.Google Scholar
 13. 13.
  Stel JC van der. Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel. Amsterdam: SWP; 2013.Google Scholar
 14. 14.
  Ridder DTD de, Wit JBF de. Self-regulation in health behavior. Concepts theories, and central issues. In: de Ridder DTD, de Wit JBF, redactie. Self-regulation in health behavior. West Sussex: John Wiley; 2006. pag. 1–23.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Baumeister RF, Schmeichel BJ, Vohs KD. Self-regulation and the executive function: The self as controlling agent. In: Kruglanski AW, Higgins ET, redactie. Social psychology: Handbook of basic principles. 2e druk. New York: Guilford; 2007. pag. 516–39.Google Scholar
 16. 16.
  Weeghel J van, Pijnenborg M, ’t VJ van. Kienhorst G. Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen: Principes, perspectieven en praktijken. Bussum: Coutinho; 2016.Google Scholar
 17. 17.
  Van Regenmortel T. Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede. Leuven: Acco; 2002.Google Scholar
 18. 18.
  Saleebey D. The strengths perspective in social work practice. band 4. Boston: Pearson Education Inc; 2006.Google Scholar
 19. 19.
  Lucassen PLBJ, Postma S, olde Hartman TC, Ravesteijn JJ van, Linssen MJ, Wolf JR, Gerritsen DL. Approaching psychological problems like a general practitioner. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161(0):D1474.PubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Boevink W, Corstens D. My Body Remembers; I Refused. Childhood Trauma, Dissociation and Psychosis. In: Geekie J, Randal R, Lampshire D, Read J, redactie. Experiencing psychosis. London: Routledge; 2011.Google Scholar
 21. 21.
  Muijsenbergh M van den, Oosterberg E. Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Praktische tips en inspirerende voorbeelden. NHG/Pharos: Utrecht; 2016.Google Scholar
 22. 22.
  Maddux JE, Gosselin JT. Self-efficacy. In: Leary MR, Tangney JP, redactie. Handbook of self and identity. 2e druk. New York: Guilford; 2012.Google Scholar
 23. 23.
  Norcross JC, Karpiak CP. Clinical psychologists in the 2010s: 50 Years of the APA division of clinical psychology. Clin Psychol. 2012;19(1):1–12.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Judith R. L. M. Wolf
  • 1
 • Eric Albers
  • 1
 • Jeroen Hummel
  • 2
 • Nicoline Jansen
  • 1
 • Irene E. Jonker
  • 1
 • Peter Lucassen
  • 3
 1. 1.Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, afdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumcNijmegenNederland
 2. 2.NijmegenNederland
 3. 3.afdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations