Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 3–4, pp 207–217 | Cite as

Persoonsgerichte zorg bij mensen met een migratieachtergrond

 • Janneke H. M. van der Velden
Article
 • 127 Downloads

Samenvatting

Behalve een lage sociaaleconomische status heeft ook een migratieachtergrond een negatieve invloed op gezondheid. Taal- en cultuurverschillen, etnische achtergrond en leefomstandigheden leiden tot algemene en specifieke ziekterisico’s en vragen om persoonsgerichte zorg. Alleen dan zullen de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor iedereen gelijk zijn. Aan de hand van drie voorbeelden, SOLK, hypertensie en psychische problemen bij vluchteling-jongeren, wordt duidelijk wat deze persoonsgerichte zorg voor migranten inhoudt en betekent.

Literatuur

 1. 1.
  Seeleman MC. Cultural competence and diversity responsiveness: how to make a difference in healthcare? Amsterdam: UvA; 2014.Google Scholar
 2. 2.
  Muijsenbergh M van den, Oosterberg E. Patiëntgericht en cultureel competent. Goede zorg voor allochtone patiënten vereist specifieke competenties. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5.Google Scholar
 3. 3.
  Muijsenbergh M van den. Gezondheidsverschillen in Nederland. In: Muijsenbergh M van den, Oosterberg E, redactie. Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Utrecht: NHG/Pharos; 2016. pag. 26–8.Google Scholar
 4. 4.
  Oosterberg EH, Devillé WLJM, Brewster LM, Agyemang C, Muijsenbergh METC van den. Chronische ziekten bij allochtonen. Handvatten voor patiëntgerichte zorg bij diabetes, hypertensie en COPD. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5669.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. Multidisciplinaire richtlijn Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en somatoforme stoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Rijpkema M. Onzichtbare pijn bij migranten: Hoe kan de huisarts helpen? Master thesis. Universiteit Twente; 2013.Google Scholar
 7. 7.
  Veeze-Velden J van der. Solk bij migranten. In: Muijsenbergh M van den, Oosterberg E, redactie. Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Utrecht: Pharos; 2016. pag. 292–8.Google Scholar
 8. 8.
  Vintges M, Hosper K, Kamisetti S. Onzichtbare pijn: adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond. Utrecht: Pharos, NHG, SEHO; 2015.Google Scholar
 9. 9.
  Hartman OTC, Ravesteijn H van, Lucassen P. Onverklaarde lichamelijke klachten. Huisarts Wet. 2012;55(7):301–5.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  KNMG, KNOV, LHV, NHG, NIP, NPCF, NVvP, Pharos. Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg. 2014.Google Scholar
 11. 11.
  Limburg-Okken, Lutjenhuis M, GGD Den Haag, Stafbureau Epidemiologie. Handreiking voor een anamnestisch gesprek met migranten bij verborgen psycho-sociale problemen. 3e druk. Utrecht: Pharos; 2014.Google Scholar
 12. 12.
  NIVEL, Zorggroep Almere, Pharos. Het Culturele Interview voor POH-GGZ. 2015.Google Scholar
 13. 13.
  Vintges MMQ, Muijsenbergh METC van den. Etnische en culturele diversiteit in farmacotherapie. Tijdschr Praktijkger Farmacother. 2012;3:55–6.Google Scholar
 14. 14.
  Hilwig M. Etnische verschillen in farmacotherapie. In: Muijsenbergh M van den, Oosterberg E, redactie. Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Utrecht: NHG/Pharos; 2016. pag. 389–95.Google Scholar
 15. 15.
  Agyemang C, Kieft S, Snijder MB, Beune E, Born BJ van den, Brewster LM, et al. Hypertension control in a large multi-ethnic cohort in Amsterdam, the Netherlands: the HELIUS study. Int J Cardiol. 2015;183:180–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Schie RM van, Muijsenbergh METC van den. Psychische problemen bij een vluchtelingjongere, en nu? Huisarts Wet. 2018;61:56–9.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Schie RM van, Muijsenbergh METC van den. Psychische problematiek bij vluchtelingkinderen en -jongeren. Utrecht/Nijmegen: Pharos, Radboudumc; 2017.Google Scholar
 18. 18.
  Bloemen E. Asielzoekers en vluchtelingen. In: Muijsenbergh M van den, Oosterberg E, redactie. Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Utrecht: NHG/Pharos; 2016. pag. 183–93.Google Scholar
 19. 19.
  Arq Psychotrauma Expert Groep. Veerkracht en vertrouwen: de bouwstenen van psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen. Diemen: Arq Psychotrauma Expert Groep; 2016.Google Scholar
 20. 20.
  Ellis BH, Miller AB, Abdi S, Barret C, Blood EA, Betancourt TS. Multi-tier mental health program for refugee health. J Consult Clin Psychol. 2013;81:129–40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Pacione L, Measham T, Rousseau C. Refugee children: mental health and effective interventions. Curr Psychiatry Rep. 2013;2:341.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Bronstein I, Montgomery P. Psychological distress in refugee children: a systematic review. Clin Child Fam Psychol Rev. 2011;14:44–56.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Pharos. Kennissynthese Zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen: Wat is er nodig? Utrecht: Pharos; 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations