Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 1, pp 3–8 | Cite as

Diagnostiek door huisartsen

 • Betty Meyboom-de Jong
 • Tessa Versteegde
Article

Samenvatting

In deze bijdrage wordt op basis van de literatuur het onderscheid in diagnosen toegelicht. Daarna wordt beschreven aan de hand van onderzoek via simulaties en toegelicht met een casus hoe een diagnose meestal tot stand komt. Bij experts, of met andere woorden ervaren huisartsen, spelen patroonherkenning en intuïtie een belangrijke rol. Wij vragen ons af wat pluis/niet pluis is.

Literatuur

 1. 1.
  Wulff HR. Rational diagnosis and treatment. Oxford: Blackwell; 1976. Nederlandse bewerking A. Querido en J. Lubsen: Principes van klinisch denken en handelen. Utrecht: Bohn Scheltema & Holkema; 1980.Google Scholar
 2. 2.
  Lamberts H. In het huis van de huisarts. Lelystad: Meditekst; 1991.Google Scholar
 3. 3.
  McWhinney IR, Freeman TH. Textbook of family medicine. Oxford: University Press; 2009.Google Scholar
 4. 4.
  Stolper CF, Wiel WJ van de, Royen P van, Bokhoven MA van, Weijden T van der, Dinant GJ. Een derde spoor in het diagnostisch redeneren van de huisarts (deel II). Huisarts Nu. 2011;40(7):301–5.Google Scholar
 5. 5.
  Heymans HSA. Klinisch denken, kunst of kunde? In: Jonker F, Tacke C, redactie. Intuïtie in de geneeskunde. Utrecht: de Tijdstroom; 2011. pag. 23–35.Google Scholar
 6. 6.
  Snoek JW. Intuïtie. In: Jonker F, Tacke C, redactie. Intuïtie in de geneeskunde. Utrecht: de Tijdstroom; 2011. pag. 37–57. Snoek refereert aan Mamede S, Schmidt G, Rikers RMJP, Custers EJ, Splinter TA en Sasse JL. Conscious thought beat deliberation without attention in diagnostic decision-making at least when you are an expert. Psychological research 2010:74;586–92.Google Scholar
 7. 7.
  Sitskoorn M. Het maakbare brein. Gebruik je hersens en word wie je wil zijn. Amsterdam: Bert Bakker; 2007.Google Scholar
 8. 8.
  Dijksterhuis A. Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. Amsterdam: Bert Bakker; 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.GroningenNederland
 2. 2.MookNederland

Personalised recommendations