Bijblijven

, Volume 33, Issue 2, pp 129–129 | Cite as

Erratum to: Diagnostiek, behandeling en nazorg van het basaalcelcarcinoom

Erratum
  • 245 Downloads

Erratum to: Bijblijven

DOI 10.1007/s12414-016-0204-8

In de auteursbiografieën aan het eind van het artikel is een fout geslopen.

De correcte vermelding moet zijn:

Drs. E. Burkink arts in opleiding tot dermatoloog, afdeling Dermatologie, Maastricht UMC+.

Dr. N.W.J. Kelleners-Smeets dermatoloog, waarnemend hoofd afdeling Dermatologie, Maastricht UMC+.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Esther Burkink
    • 1
  • Nicole W. J. Kelleners-Smeets
    • 1
  1. 1.Afdeling DermatologieMaastricht Universitair Medisch CentrumMaastrichtNederland

Personalised recommendations