Advertisement

Bijblijven

, Volume 33, Issue 2, pp 129–129 | Cite as

Erratum to: Diagnostiek, behandeling en nazorg van het basaalcelcarcinoom

  • Esther Burkink
  • Nicole W. J. Kelleners-Smeets
Erratum
  • 276 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Esther Burkink
    • 1
  • Nicole W. J. Kelleners-Smeets
    • 1
  1. 1.Afdeling DermatologieMaastricht Universitair Medisch CentrumMaastrichtNederland

Personalised recommendations