Bijblijven

, Volume 33, Issue 2, pp 71–72 | Cite as

Redactioneel ten geleide

Article
  • 247 Downloads

Het vóórkomen van huidkanker is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De incidentie is in twintig jaar bijna verdrievoudigd! Voor huisartsen is het belangrijk om in een vroeg stadium de potentieel bedreigende vormen van huidkanker te herkennen en adequaat te (laten) behandelen. Reden genoeg om een special te wijden aan oncologische dermatologie.

In deze aflevering van Bijblijven vindt u zeven bijdragen die betrekking hebben op huidkanker. De auteurs zijn huidarts of huisarts met speciale belangstelling voor en kennis van huidmaligniteiten. U zult veel afbeeldingen aantreffen, omdat diagnoses in de dermatologie nog steeds worden gesteld door nauwkeurig kijken. Het diagnostisch arsenaal van huisartsen is echter ook verruimd door de beschikbaarheid van dermatoscopie, biopteren en teledermatologie.

In de eerste bijdrage beschrijft dr. Wim Gorgels de rol van de huisarts in de zorg voor huidkankerpatiënten. Hij bakent het domein van de huisarts af bij huidkanker. Per aandoening wordt aangegeven wat de huisarts zelf kan doen aan diagnostiek en behandeling en wanneer verwijzing is aangewezen. Handig is het globale onderscheid in management van gepigmenteerde huidlaesies en niet-gepigmenteerde huidaandoeningen. Daarnaast schetst hij de rol die huisartsen kunnen vervullen bij voorlichting, met name op het gebied van bescherming tegen zonlicht.

Vervolgens beschrijven Anne van der Hoeven MSc en prof. dr. Wilma Bergman, dermatoloog, hoe in een vroeg stadium de verschillende vormen van huidkanker zijn te herkennen. Van de drie belangrijkste huidmaligniteiten wordt de verschijningsvorm beschreven met de bijpassende differentiële diagnosen. Tevens wordt het acroniem PROVOKE nog eens toegelicht, gevolgd door een korte beschouwing van de mogelijkheden en de beperkingen van dermatoscopie. Ten slotte breken zij een lans voor histologisch onderzoek, dat ook uitstekend kan worden uitgevoerd door de huisarts.

De volgende bijdrage is gewijd aan teledermatologie. Esmée Tensen BSc beschrijft samen met haar collega’s van KSYOS Health management (Amstelveen) en Klinische informatiekunde (Amsterdam) hoe teledermatologie een niet meer weg te denken instrument is geworden in de zorg voor huidaandoeningen. De winst in effectiviteit en efficiëntie is imposant.

Drs. Esther Burkink, dermatoloog in opleiding, en dr. Nicole Kelleners-Smeets, dermatoloog, richten zich op de diagnostiek en behandeling van het basaalcelcarcinoom. Zij benadrukken het belang van een onderscheid tussen een laag en een hoog risico op recidief. De laagrisicogroep zou de huisarts zelf kunnen behandelen, met de richtlijn Basaalcelcarcinoom als richtsnoer.

Vader Willem (dermatoloog) en dochter Liselore (huisarts) van den Berg besteden in een mooi compacte bijdrage aandacht aan de diagnostiek en behandeling van het plaveiselcelcarcinoom met zijn voorstadia. De waarde van histologisch onderzoek wordt benadrukt. Zij zetten tevens alle beschikbare behandelmogelijkheden voor de eerste lijn op een rij. Per behandeling worden de bijwerkingen en de voor- en nadelen beschreven.

De meest gevreesde huidaandoening, het maligne melanoom, komt daarna aan de orde. Een gemiste diagnose van een melanoom kan dramatische gevolgen hebben voor de patiënt en vaak ook voor de huisarts. Nadine Ramakers, anios dermatologie en dr. Monique Thissen, dermatoloog, beschrijven de verschillende typen melanoom en hun voorkeursplaatsen op het lichaam. Met behulp van de ABCDE-regel kan de huisarts systeem aanbrengen in de klinische beoordeling van een pigmentvlek. Vervolgens wordt beschreven hoe u lege artis een diagnostische excisie kunt uitvoeren. Ten slotte wordt de follow-up procedure aangegeven die wordt gehanteerd wanneer er eenmaal een melanoom is vastgesteld.

In de laatste bijdrage laat dr. Johan Toonstra de morbus Paget, het cutane lymfoom en het kaposisarcoom de revue passeren. Het gaat hier om zeldzame maligne tumoren die ook nog eens moeilijk te differentiëren zijn van goedaardige huidaandoeningen. Aanbevolen wordt om bij twijfel over te gaan tot biopteren.

Met dit nummer wil de redactie u inspireren om nog meer deskundige aandacht te besteden aan huidafwijkingen.

En… heeft uw huisartsengroep al een dermatoscoop? U zult daar met de sterk toenemende incidentie steeds meer diagnostisch plezier van hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.BeuningenNederland

Personalised recommendations