Advertisement

Bijblijven

, Volume 33, Issue 2, pp 130–140 | Cite as

Het plaveiselcelcarcinoom en de voorstadia

 • Willem H. H. W. van den Berg
 • Liselore M. A. van den Berg
Article
 • 41 Downloads

Samenvatting

Actinische keratosen komen als precursors van plaveiselcelcarcinoom veel voor en kunnen gemakkelijk op grond van het klinisch beeld worden herkend. Bij twijfel of er sprake is van een overgang naar een beginnend plaveiselcelcarcinoom, kan een biopt worden afgenomen voor histopathologisch onderzoek. De diagnostiek van M. Bowen, eveneens een precursor van plaveiselcelcarcinoom, vereist altijd een biopt, gezien de uitgebreidere differentiële diagnose.

Behandeling van beide aandoeningen kan heel goed in de huisartsenpraktijk plaatsvinden met cryotherapie of een celgroeiremmende dan wel immunomodulerende crème.

Het plaveiselcelcarcinoom wordt gediagnosticeerd door middel van histopathologisch onderzoek van een biopt of excisiepreparaat. De excisie van een verdachte tumor op een extremiteit dient altijd in de lengterichting van de extremiteit te worden uitgevoerd.

Lichen sclerosus moet jaarlijks gecontroleerd worden op eventueel ontstaan hierin van een plaveiselcelcarcinoom.

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  Groot AC, Toonstra J. Dermatologie en venereologie in de praktijk. Den Haag: Boom Lemma; 2012.Google Scholar
 2. 2.
  Richtlijn Plaveiselcelcarcinoom en actinische keratose. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie; 2015.Google Scholar
 3. 3.
  Veness MJ, Palme CE, Morgan GJ. High risk cutaneous squamous cell carcinoma of the head and neck. Results from 266 treated patients with metastatic lymph node disease. Cancer 2006;106:2389–96.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Gupta G, Madan V, Lear JT. Squamous cell carcinoma and its precursors. In: Rook’s textbook of dermatology, 9e druk. West Sussex: Wiley Blackwell; 2016. pag. 142.1–142.40.Google Scholar
 5. 5.
  Meijden WI van der, Harmsel WA ter. Vulvapathologie. Assen: Van Gorcum; 2007.Google Scholar
 6. 6.
 7. 7.
  Soyer HP, Rigel DS, Wurm EMT. Squamous cell carcinoma. In: Bologna Dermatology 1773–1793. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012.Google Scholar
 8. 8.
  Waal I van der. Mond en Kaakziekten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Kelleners-Smeets NWJ, Bekkenk MW, Haas ERM de. Huidkanker: van smeren tot snijden. Ned Tijdschrift Geneeskd. 2013;157:A5602.Google Scholar
 10. 10.
  Jorizzo J. Treatment of actinic keratosis. Up to date. http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-actinic-keratosis. Geraadpleegd in 2016.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Willem H. H. W. van den Berg
  • 1
 • Liselore M. A. van den Berg
  • 1
 1. 1.WinterswijkNederland

Personalised recommendations