Advertisement

Bijblijven

, Volume 33, Issue 2, pp 73–83 | Cite as

De rol van de huisarts in de zorg voor huidkankerpatiënten

 • Wim J. M. J. Gorgels
Article
 • 123 Downloads

Samenvatting

De incidentie van huidkanker is de afgelopen twintig jaar vrijwel verdrievoudigd. De huisarts ziet in toenemende mate patiënten op het spreekuur met zorgen over huidplekjes. Deze ontwikkeling vraagt om een aanscherping van de taken in de huidkankerzorg voor de eerste en tweede lijn. Het domein van de huisarts zou er als volgt uit kunnen zien: het geven van voorlichting en zonbeschemingsadviezen aan risicopersonen, adequate diagnostiek en verwijzing bij huidtumoren, behandeling van het merendeel van de niet-melanocytaire premaligniteiten, zoals actinische keratose en morbus Bowen, en behandeling van laagrisico basaalcelcarcinomen (BCC). Het domein van de tweede lijn zou dan voor een deel bestaan uit diagnostiek van huidtumoren, de behandeling van hoogrisico basaalcelcarcinomen, plaveiselcelcarcinomen, melanomen (en lentigo maligna) en de overige zeldzame huidmaligniteiten. Daarnaast zou in de tweede lijn behandeling kunnen plaatsvinden van de ingewikkelde en therapieresistente niet-melanocytaire premaligniteiten. Oncologische follow-up (behalve bij laagrisico BCC) hoort in principe thuis in de tweede lijn, maar zou in sommige situaties overgenomen kunnen worden door de huisarts. Periodieke monitoring van personen met een sterk verhoogd risico op melanoom kan beter door de dermatoloog worden uitgevoerd. Huisartsen geven aan meer te willen doen in de huidkankerzorg, maar geven daarbij aan behoefte te hebben aan extra scholing in kennis en vaardigheden. Het gebruik van teleconsultatie en fotografie kan de samenwerking en zorg in de toekomst nog verder verbeteren.

Literatuur

 1. 1.
  http://www.cijfersoverkanker.nl. Geraadpleegd op 1 oktober 2016.
 2. 2.
  Koelink CJ, Kollen BJ, Groenhof F, et al. Skin lesions suspected of malignancy: an increasing burden on general practice. BMC Fam Pract. 2014;15:29.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. 3.
  NVDV. Richtlijn Actinische keratose 2010. http://www.huidziekten.nl/richtlijnen/richtlijn-actinische-keratose-2010.pdf. Geraadpleegd op 1 oktober 2016.Google Scholar
 4. 4.
  http://www.oncoline.nl/basaalcelcarcinoom. Geraadpleegd op 1 oktober 2016.
 5. 5.
 6. 6.
  http://www.oncoline.nl/melanoom. Geraadpleegd op 1 oktober 2016.
 7. 7.
 8. 8.
  Burghout KA, Sigurdsson V, Toonstra J. Niet-melanocytaire huidkanker. Huisarts Wet. 2013;56(4):174–8.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Agbai ON, Buster K, Sanchez M, et al. Skin cancer and photoprotection in people of color: a review and recommendations for physicians and the public. J Am Acad Dermatol. 2014;70(4):748–62.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Flohil SC, Leest RJ van der, Dowlatshahi EA, et al. Prevalence of actinic keratosis and its risk factors in the general population: the Rotterdam study. J Invest Dermatol. 2013;133:1971–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Rijsingen MCJ van, Bon B van, Wilt GJ van der, et al. The current and future role of general practitioners in skin cancer care: an assessment of 268 general practitioners. Br J Dermatol. 2014;170(6):1366–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Rijsingen MCJ van, Hanssen SCA, Groenewoud JMM, et al. Referrals by general practitioners for suspicious skin leasions: the urgency of training. Acta Derm Venereol. 2014;94(2):138–41.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Rijsingen MCJ van, Vossen R, Huystee BEWL van, et al. Skin tumour surgery in primary care: Do general practitioners need to improve their surgical skills? Dermatology 2015;230(4):318–23.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  http://www.NVDV.nl. Geraadpleegd op 1 oktober 2016.
 15. 15.
 16. 16.
  Gachon J, Beaulieu P, Sei JF, et al. First prospective study of the recognition process of melanoma in dermatological practice. Arch Dermatol. 2005;141(4):434–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Eekhof J. Actinische keratose: de kunst van het niets doen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5363.PubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Beljaars RC. Behandeling van actinische keratosen voorkomt erger. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5648.Google Scholar
 19. 19.
  Cox NH, Eedy DJ, Morton CA, Therapy Guidelines and Audit Subcommittee, British Association of Dermatologists. Guidelines for management of Bowen’s disease: 2006 update. Br J Dermatol. 2007;156(1):11–21.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.NijmegenNederland

Personalised recommendations