Advertisement

Bijblijven

, Volume 33, Issue 1, pp 26–28 | Cite as

Hepatitis B-vaccinatie van werknemers: dilemma’s

Article
  • 40 Downloads

Samenvatting

Wereldwijd blijkt vaccinatie tegen hepatitis B bijzonder effectief en veilig te zijn. Sinds 2011 is hepatitis B-vaccinatie ook in Nederland voor alle baby’s beschikbaar via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Helaas is van vaccinatie tegen hepatitis B nog niet bekend hoeveel decennia de inenting beschermt. Bescherming gedurende vele decennia na enting is gewenst, omdat voor de meeste ingeënte baby’s mogelijke blootstelling aan hepatitis B-virus (HBV) pas op veel latere leeftijd optreedt, namelijk via onbeschermd seksueel contact als volwassene. Gelukkig is er nog steeds geen aanwijzing dat de bescherming het na langere tijd laat afweten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.afdeling Bloedoverdraagbare infectiesSanquin BloedvoorzieningAmsterdamNederland

Personalised recommendations