Advertisement

Bijblijven

, Volume 33, Issue 1, pp 4–15 | Cite as

Vernieuwing van de vaccinatiezorg in Nederland

Extra vaccinaties op maat
Article
 • 110 Downloads

Samenvatting

In Nederland worden de meeste vaccinaties aangeboden via publieke programma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma en het Nationaal Programma Grieppreventie. Duidelijk omschreven doelgroepen ontvangen een oproep voor vaccinatie, waaraan voor hen geen kosten verbonden zijn. Daarnaast zijn er vele andere vaccins geregistreerd die op individueel niveau gezondheidswinst kunnen opleveren, bijvoorbeeld vaccins voor reizigers of voor specifieke beroepsgroepen. Er is een toenemend aanbod van vaccinaties, die (nog) niet opgenomen zijn in een publiek programma, maar waar u als huisarts wel vragen over kunt krijgen en die u – op indicatie – ook kunt toedienen. Wat antwoordt u een Amerikaanse moeder die haar kind wil laten inenten tegen rotavirus en waterpokken? En wat antwoordt u een mondige 60-plusser die een gordelroosvaccinatie wil? Het RIVM ontwikkelt informatie over deze ‘Extra vaccinaties op maat’. Daarbij wordt rekening gehouden met vragen en wensen van professionals en publiek. In deze bijdrage gaan we in op de beoordeling van vaccins door de Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland, op de informatie die beschikbaar is voor professionals en publiek, op extra vaccinaties voor kinderen en extra vaccinaties voor ouderen en op de rol van de huisarts in deze nieuwe vaccinatiezorg.

Literatuur

 1. 1.
  Gezondheidsraad. Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie. Den Haag: Gezondheidsraad; 2013.Google Scholar
 2. 2.
  Lier EA van, Oomen PJ, Giesbers H, Vliet JA van, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland verslagjaar 2016. RIVM-rapport 20160064. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2016.Google Scholar
 3. 3.
  LCI-richtlijn Gele koorts. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 06-05-2011.Google Scholar
 4. 4.
  Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015.Google Scholar
 5. 5.
  Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen gordelroos. Den Haag: Gezondheidsraad; 2016.Google Scholar
 6. 6.
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen. Bilthoven 2016. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/Kinkhoestvaccinatie_bij_zwangere_vrouwen. Gepubliceerd op: 29 Juni 2016.Google Scholar
 7. 7.
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Kinkhoestvaccinatie bij volwassenen. Bilthoven 2016. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/Kinkhoestvaccinatie_bij_volwassenen. Gepubliceerd op: 29 Juni 2016.Google Scholar
 8. 8.
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Gordelroosvaccinatie. Bilthoven 2016. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/Gordelroosvaccinatie. Gepubliceerd op: 29 Juni 2016.Google Scholar
 9. 9.
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Rotavirusvaccinatie. Bilthoven; 2016. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/Rotavirusvaccinatie. Gepubliceerd op: 7 November 2016.
 10. 10.
  LCI-richtlijn waterpokken en gordelroos. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 24-09-2014.Google Scholar
 11. 11.
  Schuring-van ’t Klooster TM, Melker HE de. The National Immunisation Programme in the Netherlands – Surveillance and developments in 2014–2015. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2015.Google Scholar
 12. 12.
  Ladhani SN, Giuiliani MM, Biolchi A, Pizza M, Beebeejaun K, Lucidarme J, et al. Effectiveness of meningococcal B vaccine against endemic hypervirulent Neisseria meningitidis W strain, England. Emerging Infect Dis. 2016;22:309–11.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 13. 13.
  Schmader KE, Levin MJ, Gnann JW Jr., McNeil SA, Vesikari T, Betts RF, et al. Efficacy, safety, and tolerability of herpes zoster vaccine in persons aged 50–59 years. Clin Infect Dis. 2012;54:922–8.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 14. 14.
  Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, Schmader KE, Straus SE, Gelb LD, et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med. 2005;352:2271–84.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Oxman MN, Levin MJ, Shingles Prevention Study Group. Vaccination against herpes zoster and postherpetic neuralgia. J Infect Dis. 2008;197(Suppl 2):S228–36.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 16. 16.
  Tseng HF, Harpaz R, Luo Y, Hales CM, Sy LS, Tartof SY, et al. Declining effectiveness of herpes zoster vaccine in adults aged ≥60 years. J Infect Dis. 2016;213:1872–5.Google Scholar
 17. 17.
  LCI-richtlijn Pneumokokkose-invasieve pneumokokkenziekte. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 04-05-2011.Google Scholar
 18. 18.
  Bonten MJ, Huijts SM, Bolkenbaas M, Webber C, Patterson S, Gault S, et al. Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults. N Engl J Med. 2015;372:1114–25.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Richtlijn voor preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; februari 2012.Google Scholar
 20. 20.
  Eilers R, Krabbe PF, Melker HE de. Attitudes of Dutch general practitioners towards vaccinating the elderly: less is more? BMC Fam Pract. 2015;16:158.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.RIVMCentrum InfectieziektebestrijdingBilthovenNederland

Personalised recommendations